Gıda Maddesi Satış Yerleri

Gıda Maddesi Satış Yerleri

Gıda Maddesi Satış Yerleri

Hukuk

Gıda Maddesi Satış Yerleri Kanunu

GIDA MADDESİ SATIŞ YERLERİ İLE TOPLU TÜKETİM YERLERİNİN

KAYIT ALTINA ALINMASI İLE İLGİLİ MEVZUAT

 

Gıda maddesi satış yerleri ile toplu tüketim yerlerinin  kayıt altına alınması ile mevzuat; Tarım ve Köy işleri Bakanlığı tarafından 30 Mart 2005 Tarih ve 25771 Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan " Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik «in, 10. maddesinde yer almaktadır.

 

Söz konusu madde; — Tüm gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin satış yerleri ile toplu tüketim yerleri ilgili merci tarafından kayıt altına alınır. Hükmü ile buna açıklık getirmektedir.

 

Maddeden de anlaşılacağı gibi kayıt altına alınacak olan işyerleri, sıhhi müessese ruhsatına sahip gıda maddelerinin satış yerleri olup; bunlar bakkal, market, kantin, büfe, kasap, manav, kahvehane vs yerler ile toplu tüketim yerleri tanımına giren sıhhi müesseselerden lokanta, gazino vs yerlerdir.
 

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, bu kayıt altına alma işleminin nasıl yapılacağına dair esas ve usulleri; tüm illere göndermiş olduğu » Gıda ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Kontrol Talimatı«nda yer vermiştir.

 

Talimatın;  » Kontrol ve Denetim Usul ve Esasları " başlığı altındaki IV. Maddesinin 20.bendi, kayıt işlemi ile ilgili uygulamayı şu şekilde ele almıştır.

 

" Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri satan ve toplu tüketim yerleri, kayıt altına alınır ve İl Müdürlüğü ve yetki verilen ilçe Müdürlüklerince kayıt numarası verilir ( EK-1). İşyeri yetkilisinin onaylı nüfus cüzdanı sureti İl / İlçe Müdürlüğündeki dosyasında saklanmak üzere alınır. Kayıt numarası,  " İşyeri Kontrol ve Denetim Defteri «ne işlenir. İl ve İlçe Müdürlüğünce verilen kayıt numaraları İl Müdürlüğünce bilgisayar ortamında işyerine göre sınıflandırılarak kayıt edilir, bilgiler ayrıca yazılı olarak bir dosyada muhafaza edilir.

 

Satış yeri için ( S ), toplu tüketim yeri için ( T ) ile başlamak suretiyle kayıt numarası verilmesi gerekmektedir. Örneğin İzmir'de bir satış yeri için kayıt numarası S — 35 — 00001, toplu tüketim yeri için kayıt numarası T — 35 — 00001 şeklinde olacaktır.
 

Burada;

 

S: satış yerini,

 

T: toplu tüketim yerini,

 

01,.......81: İl Plaka kodunu göstermekte olup, satış yeri veya toplu tüketim yeri için 00001'den itibaren kayıt numarası verilecektir.

 

İşyerinin her hangi bir nedenle kapanması durumunda İl / İlçe Müdürlüğünce düzenlenen kayıt numarası iptal edilir. İşyerinin devredilmesi, isim değişikliği veya adres değişikliği vb. durumlarda belge yenilenir  ».

 

İzmir Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri; bu talimat hükümleri çerçevesinde kayıt işlemlerini yürütmektedir.

 

Bunun için bizzat işyerlerine giderek, EK-1 deki formu doldurmakta ve talimat gereği işyeri sahibi esnafımızdan, nüfus cüzdan suretinin fotokopisini almakta ve formdaki bilgileri, işyerindeki vergi levhasından bakarak, Oda Kayıt No'su ve Ticaret Sicil No'sunu da işverenden istemekte ve bu bilgiler işveren tarafından kendi dosyasından bakılarak temin edilmekte ve form işyerinde doldurulmaktadır. İşyerinde alınan nüfus cüzdan sureti, işyerinin Tarım İl veya Tarım İlçe Müdürlüğünde açılan dosyasında muhafaza edilmektedir.